I denne slekten har vi de to viltvoksende artene krossved og filtkrossved i vår flora.

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Moskusurtfamilien (Adoxaceae)