Europalerk kan bli opptil 25 m. Den er plantet i lavlandet og i dalførene. Årsskuddene er gule og snaue. Konglene har 40-50 kongleskjell som er stripet på langs og snaue mot spissen

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Nakenfrøete blomsterplanter (Pinophyta)
Klasse: Bartrær (Pinopsida)
Familie: Furufamilien (Pinaceae)
Slekt: Lerk (Larix)

Svartelistestatus: Svært høy risiko