Balsampoppel er et lavt tre med grå bark, gulgrønn på unge greiner. Treet er innført fra Nord-Amerika som et prydtre. Det er forvillet i alle fall noen steder på Østlandet og noen steder på...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt: Poppelslekta (Populus)

Svartelistestatus: Svært høy risiko