Vi finner bare den innførte arten agnbøk i denne slekten i vår flora. Den blir plantet som prydtre og har forvillet seg noen steder rundt Oslofjorden og Kristiansand

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)