Gjøk (Cuculus canorus)

Kjennetegn: Gjøken er lett kjennelig på tverrstripene i brystet og den karakteristiske ko-ko-lyden som kan høres fra 1. mai i Sør-Norge og fra månedskiftet mai-juni i Finnmark.

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Gjøkfugler (Cuculiformes)
Familie: Gjøkfamilien (Cuculidae)
Slekt: Cuculus

Rødlistestatus: Nær truet