Hemaris tityus (Smalkantet humlesvermer)

Dagflygende tussmørkesvermer som er relativt lik ei humle. Arten finnes fåtallig i lavlandet i Sør-Norge, gjerne i tilknytning til blomsterrike enger. Den har et vingespenn på opptil 5 cm. Arten...

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)
Familie: Sphingidae (Tussmørkesvermere)
Underfamilie: Macroglossinae
Slekt: Hemaris