Lite-, vanlig, myr- og flekket stengelfly er meget vanskelig å skille fra hverandre. For sikker bestemming må genitalieundersøkelser utføres. Vi anbefaler at bilder av disse artene legges på...

Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)
Familie: Noctuidae (Nattfly)
Underfamilie: Amphipyrinae