Vanlig og espers grasengfly kan ikke skilles på ytre kjennetegn, og plasseres kun i slektsnivå om man ikke har undersøkt individenes genitalier.

Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)
Familie: Noctuidae (Nattfly)
Underfamilie: Hadeninae