Rødlistet art som kun finnes rundt Oslofjorden i Norge.

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)
Familie: Alucitidae (Fingermøll)
Underfamilie: Alucitinae
Slekt: Pterotopteryx

Rødlistestatus: Sårbar