Denticucullus pygmina (Starrfly)

Dette lille nattflyet blir også kalt starrstråfly på norsk, og følgende vitenskapelige synonymer brukes: Chortodes pygmina og Photedes pygmina.

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)
Familie: Noctuidae (Nattfly)
Underfamilie: Ipimorphinae
Slekt: Denticucullus