De tre aktuelle artene i denne slekta er meget vanskelig å skille fra hverandre i felt. Fjellbjørkmåler finnes utbredt i hele landet, mens Christys- og kystbjørkemåler kun er utbredt i Sør-Norge....

Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)
Familie: Geometridae (Målere)
Underfamilie: Larentiinae