Beskrivelse:Flle plassert ca. 50 meter N for fuglestasjonen, i en lysning i hasselskogen på rullesteinene.
Registrert:13.08.2014
Områdeenhet ID:11428
Kartkoordinater:Nei