Kommune:Eidfjord, Hordaland
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:20.07.2007
Beskrivelse:
Langs elva Bjoreio like ved Hardangervidda Natursenter Eidfjord. Blandet løvskog dominert av bjørk og gråor, men med innslag av selje, hegg, rogn, alm. Åpne lysninger med gras og urter.
Område ID11610
Undersøkt av:Frode Falkenberg (2007), Alf Tore Mjøs (2005-2007), Rune Voie (2010)
kart
UTM 6700157 nord, 397164 øst, sone 32