Kommune:Eidfjord, Vestland
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:23.07.2007
Beskrivelse:
Løvskogdominert område med et par granplantefelt. Bl.a. god bestand av hassel.
Område ID11618
Undersøkt av:Alf Tore Mjøs (2007, 2014, 2016)