Kommune:Hå, Rogaland
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Lengde (m):350
Areal (m²):1 000
Opprettet:28.07.2007
Beskrivelse:
Edeleløvskog i lun dal, elv renner gjennom området, noe beitemark.
Område ID11633
Undersøkt av:Frode Falkenberg (2007), Kjell Mjølsnes (2007-2011), Even Mjaaland (2006-2014, 2016)
kart
UTM 6491456 nord, 315703 øst, sone 32