Kommune:Eidfjord, Hordaland
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:08.08.2007
Beskrivelse:
Dalbunn ved kulturlandskap, omgitt av bratte fjell med skogkledde lier. Dominerende treslag er bjørk, hegg, gråor med sparsomme innslag av edelløvarter.
Område ID11674
Undersøkt av:Alf Tore Mjøs (2007)
kart
UTM 6699148 nord, 396872 øst, sone 32