Kommune:Bærum, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:12.08.2007
Beskrivelse:
En hage i Vallerveien
Område ID11688
Undersøkt av:Frode Falkenberg (2007-2009, 2011, 2013, 2016), Marte Falkenberg (2008), Uregistrert sommerfuglrapportør (2009)
kart
UTM 6642515 nord, 584770 øst, sone 32