Kommune:Snåsa, Nord-Trøndelag
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:29.08.2007
Beskrivelse:
Gardsbruk med storfe, mange store trær,åker og eng.
Område ID11756
Undersøkt av:Pål Mølnvik (2007-2019)
kart
UTM 7127079 nord, 660247 øst, sone 32