Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:06.09.2007
Beskrivelse:
Boligstrøk som grenser opp mot jorbruksareal, oreskog og granskog.
Område ID11818
Undersøkt av:Trond Einar Brobakk (2007)