Kommune:Grimstad, Agder
Områdetype:kyst‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:25.09.2007
Område ID12883
Undersøkt av:Frode Falkenberg (2007, 2009-2010, 2014), Trond Einar Brobakk (2010)