Kommune:Klepp, Rogaland
Områdetype:kyst‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:29.09.2007
Beskrivelse:
Liten skogdunge dominter av gran, men med noe buskfuru/bergfuru, bjørk og ymse hagevekster. Omgitt av kulturlandskap, noen hundre meter fra tyspisk sanddynevegetasjon på vestsiden.
Område ID13167
Undersøkt av:Alf Tore Mjøs (2007-2019)
kart
UTM 6518523 nord, 297911 øst, sone 32