Kommune:Bjerkreim, Rogaland
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:30.09.2007
Beskrivelse:
Kultur og jordbrukslandskap i elvedal, (Bjerkreimselva), omkranset av lauvskoger.
Område ID13190
Undersøkt av:John Grønning (2007-2008)
kart
UTM 6496105 nord, 329514 øst, sone 32