Kommune:Fjell, Hordaland
Områdetype:kyst
Opprettet:10.10.2007
Beskrivelse:
Kupert lyngterreng med spredt bebyggelse.
Område ID13460
Undersøkt av:Michael Fredriksen (2007-2008)
kart
UTM 6689635 nord, 284860 øst, sone 32