Kommune:Hobøl, Østfold
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:25.01.2008
Beskrivelse:
Hage med endel trær i åkerlandskap (korn)
Område ID13926
Undersøkt av:Lars Erik Johannessen (2007-2019)
kart
UTM 6613243 nord, 612598 øst, sone 32