Kommune:Fjell, Hordaland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:20.04.2008
Beskrivelse:
Spredt bebyggelse med blandingsskog og kulturlandskap
Område ID15332
Undersøkt av:Frode Falkenberg (2012-2013), Olav Krogsæter (2008-2015), Leiv Tommas Haugen (2009)
kart
UTM 6697397 nord, 282834 øst, sone 32