Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:28.08.2008
Beskrivelse:
Dette er gårdsbruket mitt som ligger 620 moh i Vinstradalføret, en sidedal til Gudbrandsdalen. Landskapet er gammelt kulturlandskap- hovedsaklig brukt som ugjødslet beitemark- omkranset av blandingsskog dominert av lauvskogsarter, i varm og tørr solhelling.
Område ID15884
Undersøkt av:Svein Bekkum (2003-2004, 2006-2019)
kart
UTM 6838496 nord, 216442 øst, sone 33