Kommune:Nord-Fron, Innlandet
Områdetype:skog
Opprettet:28.08.2008
Beskrivelse:
Varm blandingsskog nedunder solvendt berg inntil ett gammelt nedlagt småbruk som benyttes som beitemark nå. Storvokst og gammel granskog med godt innslag av osp, bjørk, rogn og hegg, noe furu. Med blåbær- og tyttebærlyng i bunnen.
Område ID15885
Undersøkt av:Svein Bekkum (2008-2012, 2014-2015, 2017-2018)