Kommune:Nord-Fron, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:28.08.2008
Beskrivelse:
Høyereliggende dalføre med barskog, hovedsaklig gran og furu. Også stedvis innslag av osp, bjørk og rogn. Mye blåbær og tyttebærlyng i skogbunnen. Setra ligger i et stølsområde med gammelt seterlandskap med blomsterenger og beitemark inne i skoglandskapet.
Område ID15887
Undersøkt av:Svein Bekkum (2007-2012, 2015, 2018)