Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:skog‚ fjell‚ myr
Opprettet:28.08.2008
Beskrivelse:
Fjellbjørkeskog i nær tilknytning til snaufjell, med større myrområder med vierkratt og enkelte storvokste furutrær.
Område ID15888
Undersøkt av:Svein Bekkum (2009, 2011, 2013)
kart
UTM 6839762 nord, 216019 øst, sone 33