Kommune:Bjerkreim, Rogaland
Områdetype:innsjø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:24.09.2008
Beskrivelse:
Kulturlandskap mellom gamal eikeskog/lauvskog og vatn. Eindel fuktige områder på kulturbeitet. Grenser til dyrka mark.
Område ID16395
Undersøkt av:John Grønning (2007-2016)
kart
UTM 6493293 nord, 325164 øst, sone 32