Kommune:Eigersund, Rogaland
Områdetype:kyst‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:14.11.2008
Beskrivelse:
Frodig hage med mange trær, omgitt av beitelandskap, lynghei og edelløvskog. Ca 500 m fra ytterste kyststripa.
Område ID16568
Undersøkt av:Alf Tore Mjøs (2008), Kjell Mjølsnes (2008-2014, 2017), Even Mjaaland (2008-2011)
kart
UTM 6508012 nord, -23052 øst, sone 33