Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:skog
Opprettet:26.11.2008
Beskrivelse:
Skogområde nedunder ett bratt sør/sørøstvendet berg. Gammel og frodig blandingsskog, hovedsaklig gran, bjørk og or, og med mye storvokst osp. Veldig rike forekomster av forskjellige lavarter på skogen her. Blåbærlyng dominerer skogbunnen, sammen med einer.
Område ID16610
Undersøkt av:Svein Bekkum (2007-2012, 2015-2016)
kart
UTM 6828161 nord, 536205 øst, sone 32