Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:innsjø‚ skog‚ myr
Opprettet:27.11.2008
Beskrivelse:
Myrtjern i barskog, omkranset av blaut torvmyr. Skogen i umiddelbar nærhet er kraggfuru på berggrunn, men i videre omkrets er det mye eldre granskog. Kalkrik berggrunn i området- og myrområdet rundt tjernet huser dessuten en rik og spennende flora.
Område ID16612
Undersøkt av:Svein Bekkum (2007-2011)
kart
UTM 6834377 nord, 533533 øst, sone 32