Kommune:Eigersund, Rogaland
Områdetype:kyst‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:01.02.2009
Beskrivelse:
Halvåpent halvkuppert kystlandskap, mosaikk av små kulturlandskap, beite og innslag av både bartrær og løvtrær
Område ID18000
Undersøkt av:Alf Tore Mjøs (2008)
kart
UTM 6476660 nord, 326678 øst, sone 32