Kommune:Stavanger, Rogaland
Områdetype:skog‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:09.04.2009
Beskrivelse:
gard omgjeven av noko lauvskog og dyrka mark
Område ID19035
Undersøkt av:John Skartveit (1980, 1982-1989, 1991-1998, 2000, 2007, 2009-2016)
kart
UTM 6562368 nord, 316250 øst, sone 32