Kommune:Trondheim, Sør-Trøndelag
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:18.05.2009
Beskrivelse:
kultur/beitelandskap
Område ID19268
Undersøkt av:Trond Einar Brobakk (2009-2010, 2012)
kart
UTM 7029975 nord, 573286 øst, sone 32