Kommune:Nord-Fron, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:21.05.2009
Beskrivelse:
Grustak og nærliggende områder i tørr furumo nede i dalbunnen av Gudbandsdalen. Solrik og varm sand/gruslokalitet, med en del krattvegetasjon i kantsoner av grustaket. Furuskog med innslag av løvskog rundt.
Område ID19292
Undersøkt av:Svein Bekkum (2009-2011)