Kommune:Sokndal, Rogaland
Områdetype:elv/bekk‚ kulturlandskap
Opprettet:27.05.2009
Beskrivelse:
Dalføre med elv i bunn. Solrike skråninger med beitemark/blomstereng og div skog.
Område ID19325
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2009), Even Mjaaland (2006, 2009-2010, 2012, 2014-2016)
kart
UTM 6473046 nord, 343129 øst, sone 32