Kommune:Tokke, Telemark
Områdetype:skog
Opprettet:29.06.2009
Beskrivelse:
Grusvei i blandingsskog langs vestsiden av Bandaksjøen. Starter i Dalen sentrum og går ca 10 km sørover. Frodig blandingsskog og mye blomster langs veien og i åpne partier.
Område ID19501
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2006, 2009-2011)
kart
UTM 6588468 nord, 447910 øst, sone 32