Kommune:Klepp, Rogaland
Områdetype:kulturlandskap
Areal (m²):500
Opprettet:31.07.2009
Beskrivelse:
Intensivt dyrka mark, noen få lebusker og seljetrær.
Område ID19692
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2008-2009)
kart
UTM 6514239 nord, 301676 øst, sone 32