Kommune:Larvik, Vestfold
Områdetype:skolebygning‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Areal (m²):5 000
Landskapstype:Lite påvirket naturområde, Jordbrukslandskap
Opprettet:10.03.2003
Område ID2082
Undersøkt av:Jordet skole (2003-2006, 2009-2012), Vingelen skole (2003), Haramsøy skule (2003), Vestad skole (2003), Folldal skole (2003)
kart
UTM 6542478 nord, 558057 øst, sone 32