Kommune:Sokndal, Rogaland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:26.02.2010
Beskrivelse:
Sørhellende skråninger ned mot elv, løvskog, hager og bergsider.
Område ID25169
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2006), Even Mjaaland (2010, 2014)
kart
UTM 6470633 nord, 343642 øst, sone 32