Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:skog‚ fjell‚ kulturlandskap
Opprettet:10.04.2010
Beskrivelse:
Bratt bergskrent, som en forlengelse av et annet område der jeg driver registrering (Kammen og Kløvdalen). Tørr skrent med mye åpent berg, einerkratt og blandingsskog med mye bjørk, osp og noe gran.
Område ID25534
Undersøkt av:Svein Bekkum (2009, 2011)
kart
UTM 6827364 nord, 535278 øst, sone 32