Kommune:Bergen, Hordaland
Områdetype:skolebygning‚ skog‚ myr
Opprettet:10.06.2010
Beskrivelse:
skuleområde omgjeve av furu- og lauvskog
Område ID26062
Undersøkt av:John Skartveit (2010-2019)
kart
UTM 6711857 nord, 301158 øst, sone 32