Kommune:Sykkylven, Møre og Romsdal
Områdetype:skog
Opprettet:11.06.2010
Beskrivelse:
jordbrukslandskap med stort innslag av lauvskog
Område ID26106
Undersøkt av:John Skartveit (2001)
kart
UTM 6921910 nord, 378211 øst, sone 32