Kommune:Aurland, Vestland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:16.06.2010
Beskrivelse:
langs stig og grusveg frå Vassbygdi ca. 2 kilometer i retning Almen. Vegkantar med mykje urter (skjermplanter og erteplanter), lauvskog med gråor, bjørk, hassel og alm, gammal stølsvoll, rasmark med mykje urter.
Område ID26161
Undersøkt av:John Skartveit (2010-2011, 2015)