Kommune:Bjerkreim, Rogaland
Områdetype:skog‚ myr
Opprettet:21.06.2010
Beskrivelse:
Furuskog iblanda med myrer. Enkelte tjern og vatn.
Område ID26185
Undersøkt av:John Grønning (2010, 2012, 2015-2016)
kart
UTM 6493292 nord, 325110 øst, sone 32