Kommune:Nord-Fron, Innlandet
Områdetype:skog‚ fjell
Opprettet:10.07.2010
Beskrivelse:
Toppen av en høy, bratt og soleksponert sydvendt bergvegg. Åpent svaberg med røsslyng og kvitmose, blåbærlyng og einer- med spredt furuskog. Omkring er det fjellbjørkeskog, litt osp, rogn og gran.
Område ID26283
Undersøkt av:Svein Bekkum (2010, 2016)