Kommune:Kvinesdal, Vest-Agder
Områdetype:skog
Opprettet:11.07.2010
Beskrivelse:
Skog, slåttemark og skogsveier med rik blomsterflora
Område ID26287
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2010)
kart
UTM 6462331 nord, 372916 øst, sone 32