Kommune:Luster, Sogn og Fjordane
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:24.07.2010
Område ID26352
Undersøkt av:Frode Falkenberg (2010)
kart
UTM 6797139 nord, 410155 øst, sone 32